Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Vaikutuksen alaiset – kuinka monta elämää on varaa hajottaa?

Yhdistyksen 72. toimintavuosi piti sisällään monenlaisia muutoksia. Suurin muutos tapahtui Kankaanpään A-kodin toiminnassa, kun kodin johtaja Heidi Viljanen valittiin Satakunnan vaalipiiristä kansanedustajaksi.

Hänen siirtymisensä edustajan tehtäviin toteutui nopealla aikataululla. Hallitus myönsi hänelle toimivapauden vaalikauden ajaksi. Siirtymisen jälkeen aloitettiin johtajan sijaisen etsiminen. Hakijoita toimensijaisuuteen oli kuusi. Haastattelujen jälkeen tehtävään valittiin hallintotieteiden maisteri, sairaanhoitaja Marikki Forell. Hän aloitti toimen hoitamisen heinäkuun puolessa välissä.

Muutokset vaikuttavat koko yhteisön toimintaan. Toimintavuoden aikana todettiin, että meidän tulee yhdessä kehittää yhteisöllistä kuntoutusta, jotta se vastaisi tulevaisuudessa paremmin kuntoutukseen tulevien tarpeita. Loppuvuodesta päätettiin aloittaa yhteisöllisen kuntoutuksen prosessien kehittäminen sekä aloittaa vuonna 2020 yhteisöllisen toimintavan kirkastaminen.

"Tavoitteenamme on taata parhaat mahdolliset kuntoutumisedellytykset asiakkaillemme myös jatkossa."

Yhdistyksen taloudessa vuosi oli haasteellinen, koska asiakaskysyntä vaihteli erittäin paljon erityisesti Kankaanpään A-kodin osalta. Tässä voidaan kysyä oikeutetusti, että syrjäyttääkö yhteiskunta rakenteillaan. Asiakkaat ovat kuntoutukseen pääsyn osalta hyvin erilaisessa tilanteessa. Kuntatalouksien tilanne on ollut koko maassa haastava. Osa kunnista antaa pitkiä maksusitoumuksia. Osa antaa kuukauden mittaisia sitoumuksia, joita sitten kuntouksessa saatujen tulosten perusteella jatketaan. Osa kunnista ei ole valmiita panostamaan päihdekuntoukseen.

SuomiAreenalla esittäydyimme sloganilla Vaikutuksen alaiset – kuinka monta elämää on varaa hajottaa? Kansalaistorilla meillä oli oma osasto, jossa kerroimme päihdekuntoutuksesta muun muassa onnenpyörän välityksellä. MTV-lavan puheenvuorossa yksiköissämme kuntoutuksessa olleet asiakkaat lukivat yleisölle läheisiltään saamiaan kirjeitä heidän tuntemuksistaan päihteidenkäytöstä. Iltapäiväseminaarissa pohdittiin, Syrjäyttääkö yhteiskunta rakenteillaan kansalaisia.

VAK ry oli toimintavuonna yksi niistä järjestöistä, jotka saivat Päihteitä käyttävien äitien hoito- ja kuntoutuspalveluiden turvaamiseen valtionavustusta. Avustuksen avulla on kehitetty muun muassa perhekeskeistä toimintamallia.

Haluan esittää lämpimät kiitokset henkilökunnallemme. Esitän kiitokset myös yhteistyökumppaneillemme ja palveluitamme käyttäneille kunnille. Tavoitteenamme on taata parhaat mahdolliset kuntoutumisedellytykset asiakkaillemme myös jatkossa.

Lieto 30.3.2020

Kimmo Sainio
VAK ry:n hallituksen puheenjohtaja