HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2019 kuuluneet:

Sainio Kimmo projektipäällikkö puheenjohtaja
Ahlström Salme tutkimusprofessori jäsen
Kailasmaa Marko toiminnanjohtaja jäsen
Koivisto Kalervo päätoimittaja jäsen
Leistola Juha A-klinikkatyön johtaja jäsen
Saine Seppo VTM jäsen
Ruokonen Jussi lastenkodinjohtaja jäsen
Savolainen Mauno sosiaaliterapeutti jäsen
Siren Anja lehtori, YTM varapuheenjohtaja

 

Hallituksen kokouksia pidettiin kuusi. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös Kankaanpään johtaja Heidi Viljanen, Mikkeli-yhteisön johtaja Kyllikki Klemm ja Kankaanpään ts. johtaja Marikki Forell.

Työvaliokunta

Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio ja jäseninä Anja Sirén, Seppo Saine, Jussi Ruokonen, Heidi Viljanen, Kyllikki Klemm ja syyskaudella Marikki Forell. Työvaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Johtoryhmä

Hallituksen nimeämään johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio sekä jäseninä johtaja Kyllikki Klemm, johtaja Heidi Viljanen ja syyskaudella ts. johtaja Marikki Forell. Johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Tom Sandell ja varalla KHT Tapani Torpo. Toiminnantarkastajana on toiminut JHTT Jari Ritari ja varalla HTM Tanja Santahuhta.

Yhdistyksen kokous

Vuosikokous pidettiin 3.5.2019 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 14 henkilöjäsentä.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat:

  • Jyty Helsinki ry
  • Raittiuden Ystävät ry
  • Suomen Elämäntapaliitto ry
  • Eloset ry

Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 36.

Kuuluminen järjestöihin

Yhdistys on A-klinikkasäätiön perustajajäsen ja säätiön valtuuskunnassa on yhdistystä edustaneet Kimmo Sainio ja Marja-Leena Nousiainen.

Yhdistys on Sovatek-säätiön jäsen. Yhdistyksen edustajana säätiön valtuuskunnassa on ollut Marja-Leena Nousiainen (säätiön valtuuskunta) ja hallituksen jäsenenä Kyllikki Klemm.

Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edustivat Heidi Viljanen ja varajäsenenä Kimmo Sainio.

Yhdistys on lisäksi jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali -ja terveys ry:ssä, Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä sekä Kumppanuustalo Artteli ry:ssä.

Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton, The European Federation of Therapeutic Communities (EFTC) jäseniä.

Kankaanpään A-koti 2019

0
ts. Johtaja
0
Kuntoutusvastaava
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Vastaavaa sairaanhoitajaa
0
Vastaava ohjaaja
0
Toimistosihteeriä
0
Etuusohjaaja
0
Sairaanhoitajaa
0
Ohjaajaa
0
Keittäjää
0
Toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajaa

Vuoden lopussa työsuhteessa oli kaikkiaan 34 työntekijää.

Mikkeli-yhteisö 2019

0
Johtaja
0
Sairaanhoitajaa
0
Ohjaajaa
0
Lastenhoitaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)

Lisäksi muutamia sijaisia on työskennellyt yhteisössä erimittaisia aikoja vuoden aikana. Palkkatuella Mikkeli-yhteisössä työskennellyt kiinteistönhoitaja jatkaa oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelun aloitti yksi henkilö. Työkokeilussa on ollut kaksi henkilöä.